تاپس بلاگ

دیدار پادشاهان عربستان و مراکش در شهر طنجه

به گزارش ایسنا، به نقل از الیوم السابع، در دیدار سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با محمد ششم، پادشاه مراکش در شهر طنجه، گفتگوهایی اطراف پاره ای از پر..

ادامه مطلب