تاپس بلاگ

مطالبه حضور زنان در کابینه سهم‌خواهی نیست / مینو خالقی

مینو خالقی را همه می شناسند. همان بانوی اصفهانی که با رای مردم به مجلس دهم راه یافت، ولی ناگهان خبر ردصلاحیتش بعد از آرای مردم، دنیا را پر کرد. خالقی ..

ادامه مطلب

عکس) + یک توصیه راجع به حجاب معاون تازه مدیر جمهور (

محمدرضا زائری نوشت: اگر این خبر درست باشد که زن دکتر جنیدی به خاطر اقتضای مسؤولیت جدیدشان مجبور شده است اند پوشش چادر را گزینش کنند خیلی باعث تأسف است و نشان م ..

ادامه مطلب

یک بام و دو هوا، از مینو خالقی تا تتلو

«این که کاری به گذشته افراد ندارند و به آسانی می‌پذیرند که او توبه کرده، رویکرد مناسبی است ولی آیا این رویکرد، فقط مشمول بر اصولگرایان است و اگر کسی، حتی تتل..

ادامه مطلب