تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار حوادث قاتل،۲۲سال بعد از جنایت در منزل همسر دومش دستگیر شد

۲۲ سال قبل جنایتی در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد رخ داد و مرد ۳۲ ساله‌ای با شلیک گلوله به قتل رسید.

قاتل،۲۲سال بعد از جنایت در منزل همسر دومش دستگیر شد

عبارات مهم : ایران

۲۲ سال قبل جنایتی در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد رخ داد و مرد ۳۲ ساله ای با شلیک گلوله به قتل رسید.

کشور عزیزمان ایران نوشت:از آنجایی که مرد جوان در یک نزاع به قتل رسیده بود تحقیقات از سوی کارآگاهان جنایی استان لرستان شروع شد. در بررسی های میدانی و تحقیقات از شاهدان مشخص شد که عامل این قتل مردی به نام فریبرز هست، ولی فریبرز از وقت قتل ناپدید شده است بود و هیچ رد و سرنخی از او در دست نبود.

در ادامه بررسی ها مشخص شد که فریبرز هر چند وقت یکبار به شهرستانی سفر می کند و بعد از آن به شهر دیگری رفته تا پلیس نتواند ردی از او به دست آورد. ردیابی ها ادامه داشت تا اینکه پلیس دریافت فریبرز در یکی از منطقه های جنوب پایتخت در حالی که دوبار ازدواج کرده زندگی مخفیانه ای دارد. بدهید ترتیب تیم تحقیق با نیابت قضایی راهی پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است و مرد میانسال را در منزل همسر دومش بازداشت کردند.

قاتل،۲۲سال بعد از جنایت در منزل همسر دومش دستگیر شد

فریبرز جهت تحقیقات به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته ولی منکر جنایت شد و گفت در درگیری حضور داشته ولی در قتل نقشی نداشته هست. بدهید ترتیب با توجه به اینکه محل قتل در استان لرستان رخ داده بود پرونده با قرار عدم صلاحیت به شهرستان مربوطه ارجاع شد.

۲۲ سال قبل جنایتی در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد رخ داد و مرد ۳۲ ساله‌ای با شلیک گلوله به قتل رسید.

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | لرستان | تحقیقات | اخبار حوادث

دانلود

نویسنده : topsblog