تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی عوض کردن ساعات ادارات راهی جهت گذر از خاموشی

از سال گذشته مصوبه‌ای در هیئت دولت مطرح شده است است که امسال نیز وزیر نیرو قصد دارد این مساله را در هیئت دولت مطرح کند تا مجوزهای مورد نیاز در اختیار استانداران

عوض کردن ساعات ادارات راهی جهت گذر از خاموشی

عوض کردن ساعات ادارات راهی جهت گذر از خاموشی

عبارات مهم : مدیریت

از سال گذشته مصوبه ای در هیئت دولت مطرح شده است است که امسال نیز وزیر نیرو قصد دارد این مساله را در هیئت دولت مطرح کند تا مجوزهای مورد نیاز در اختیار استانداران قرار بگیرد که اگر میزان حرارت از عدد مشخصی فراتر برود استانداران بتوانند ساعات اداری دستگاه های اجرایی را کم کردن دهند.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد مسوولان برقی در این حوزه مدیریت روی ساعت ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ است تا ساعت های فعالیت ادارات محدود به این بازه زمانی شود و بعد از این ساعت سیستم های سرمایشی این مراکز خاموش شود تا حداقل در دستگاه های اجرایی بار مضاعفی به شبکه سراسری اضافه نشود.

به طور کلی جهت پیک تابستان سه سناریو به وسیله شرکت مدیریت شبکه برق کشور عزیزمان ایران مطرح شده است است که حاکی از رشد دو، پنج و هشت درصدی پیک امسال نسبت به سال گذشته است که طبق گفته محمود رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تلاش ما جهت نگه داشتن این عدد بین حدود سه تا چهار درصد خواهد بود.

عوض کردن ساعات ادارات راهی جهت گذر از خاموشی

به گفته وی، به طور معمول در طی هشت سال اخیر این رقم در حدود پنج درصد بوده که نباید اجازه دهیم این رقم حتی به پنج درصد هم برسد و در حدود سه تا چهار درصد محدود شود که اگر مدیریت مصرف به خوبی انجام شده است و این عدد حاصل شود آینده نگری می شود پیک امسال حداقل به ۵۷ هزار مگاوات خواهد رسید.

حقی فام تاکید کرد: اگر همچون سال های اخیر به طور میانگین عمل کنیم این عدد قطعا به ۵۸ هزار مگاوات خواهد رسید و اگر شیوه مصرف به وسیله مصرف کنندگان به خاص در بخش خانگی کنترل نشود این عدد می تواند به ۶۰ هزار مگاوات هم نزدیک شود که در صورت رسیدن به این عدد طبیعتا مجبور به اعلام خاموشی خواهیم شد.

از سال گذشته مصوبه‌ای در هیئت دولت مطرح شده است است که امسال نیز وزیر نیرو قصد دارد این مساله را در هیئت دولت مطرح کند تا مجوزهای مورد نیاز در اختیار استانداران

در مجموع نیاز واقعی مصرف برق امسال ۶۰ هزار مگاوات تخمین زده شده است که برنامه های توانیر و وزارت نیرو در این راستا تدوین شده است تا با با زیاد کردن ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاواتی پیک سایی نسبت به سال گذشته این رقم به آستانه ۵۰۰۰ مگاوات برسد تا بتوان از اوج مصرف تابستان امسال بدون خاموشی گسترده عبور کرد.

در این بین گفته می شود که جهت تامین برق تابستان امسال دو مسئله عمده وجود دارد، اول اینکه نیروگاه های برق آبی در بعضی از مناطق به علت کمبود بارش با مسئله منابع آبی در پشت سدها روبه رو هستند که براساس ارزیابی صورت گرفته در این بخش با کم کردن حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاواتی کم کردن انرژی نسبت به سال گذشته مواجه خواهیم شد.

علاوه بر این زیاد کردن سالیانه بار مصرف برق بخش دیگری از پرسشها این حوزه معرفی می شود که بر این اساس جهت تابستان امسال در بدترین حالت رقمی در حدود ۶۰۰۰ مگاوات و در عالی ترین حالت در حدود ۵۰۰۰ مگاوات کمبود برق خواهیم داشت.از طرفی با توجه به اینکه امسال ظرفیت تولید نیروگاه های در حال احداث نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مگاوات نخواهد بود در نتیجه کمبود ۵۰۰۰ مگاواتی برق جهت امسال نشانه گذاری شده است و بر اساس آن نیز به شرکت های توزیع و برق منطقه ای سهمیه ای داده شده است است تا در بخش های متفاوت صنعتی، کشاورزی، تجاری و… عملیات های مورد نیاز را جهت مدیریت مصرف در وقت مناسب انجام بدهند

عوض کردن ساعات ادارات راهی جهت گذر از خاموشی

در مجموع هر سال باید پنج درصد میزان تولید برق زیاد کردن یابد که جهت گذر از اوج مصرف سال آینده نیازمند زیاد کردن ۳۰۰۰ مگاوات تولید شبکه برق هستیم که قرار شده است قسمت عمده این زیاد کردن تولید در بخش بخار نیروگاه های موجود سراسر کشور صورت بگیرد. همچنین در بخش انتقال و فوق توزیع تدابیر مورد نیاز جهت زیاد کردن ظرفیت تولید برق در نظر گرفته شده است به طوری که طرح های خاص عبور از اوج مصرف تدوین شده است تا بتوان نقص ها و پرسشها موجود در شبکه انتقال و فوق توزیع را برطرف کرد.

در این میان همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اجرای طرح ذخیره عملیاتی در سال گذشته و مدیریت مصرف حدود هزار مگاواتی از این طریق اظهار امیدواری کرد امسال نیز با شدت بیشتری اجرای این طرح ادامه یابد و تمامی مشترکان دیماندی در این طرح همکاری داشته باشند و در بخش مدیریت چاه های کشاورزی و مصارف عمومی نیز از ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده شود.

از سال گذشته مصوبه‌ای در هیئت دولت مطرح شده است است که امسال نیز وزیر نیرو قصد دارد این مساله را در هیئت دولت مطرح کند تا مجوزهای مورد نیاز در اختیار استانداران

وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولید نیروگاه های تولید پراکنده (DG) و مولدهای خودتامین از طریق دیسپاچینگ های توزیع، دیسپاچینگ شرکت مدیریت شبکه برق کشور عزیزمان ایران و برق های منطقه ای تاکید و اظهار کرد: در این زمینه باید پایش انجام شود تا از اثرگذاری نیروگاه های تولید پراکنده در پیک بار مطمئن شویم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی امسال را با توجه به شرایط خاص ای که دارد وقت مناسبی جهت عوض کردن در رویه ها و اصلاح بدمصرفی دانست و افزود: مصرف انرژی کشور با استانداردهای جهانی قابل انطباق نیست و باید از این وقت جهت ایجاد فضایی جهت کنترل بدمصرفی ها استفاده کرد.

عوض کردن ساعات ادارات راهی جهت گذر از خاموشی

وضعیت فعلی منابع آبی موجب شده است تا در حوزه برق نیز دچار چالش شویم و به نظر می رسد که راه کارهایی همچون عوض کردن ساعت کار ادارات و یا مدیریت مصرف بتواند در کوتاه مدت و گذراز تابستان امسال موثر باشد.

واژه های کلیدی: مدیریت | تابستان | نیروگاه | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : topsblog