تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تصمیم‌گیری راجع به قیمت نان، بعد از ماه رمضان

باتوجه به اینکه نانوایان نسبت به عدم عوض کردن قیمت نان طی چهار سال گذشته اعتراض دارند، معاون وزیر کشاورزی از تصمیم‌گیری جهت اعمال عوض کردن در قیمت نان بعد از ما

تصمیم‌گیری راجع به قیمت نان، بعد از ماه رمضان

تصمیم گیری راجع به قیمت نان، بعد از ماه رمضان

عبارات مهم : ایران

باتوجه به اینکه نانوایان نسبت به عدم عوض کردن قیمت نان طی چهار سال گذشته اعتراض دارند، معاون وزیر کشاورزی از تصمیم گیری جهت اعمال عوض کردن در قیمت نان بعد از ماه رمضان خبر داد.

از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت نان هیچ تغییری نداشته و حتی سال گذشته اوایل آذرماه که ستاد تنظیم بازار قیمت نان را نسبت به سال های قبلش زیاد کردن داد، بعد از چند روز با دستور مدیر جمهور این مصوبه لغو شد و به نانوایی ها اعلام شد که قیمت ها به قبل برگردد.

در این زمینه علی فاضلی – مدیر اتاق اصناف کشور عزیزمان ایران به ایسنا اینگونه توضیح داد که یک بنگاه صنفی هزینه های اضافی بیشتری روی دوشش نسبت به سال گذشته تحمیل شده است هست، چراکه به عنوان مثال سال قبل جهت طرح ترافیک ۲.۵ میلیون تومان باید پرداخت می شد، اکنون جهت تعرفه های تازه بیش از ۹ میلیون تومان باید پرداخت شود؛ بنابراین نباید انگشت اتهام را به سمت این بنگاه ها برد.

تصمیم‌گیری راجع به قیمت نان، بعد از ماه رمضان

وی افزود: باید همه موارد و عوامل موثر بر قیمت ها را در نظر گرفت. هنگامی که قیمت دستمزد و خدمات زیاد کردن پیدا می کند آیا نباید اجازه داد که قیمت کالا و خدمات زیاد شود. پرسش اینجاست که آیا به عنوان مثال چهار سال است که قیمت نان تغییری نکرده و بر صاحبان این صنف فشار وارد می شود. همین عامل باعث می شود که کیفیت نان هم کم کردن یابد.

رییس اتاق اصناف کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: هنگامی که که به کارآفرین و سرمایه گذار بها داده نمی شود نباید از او انتظار معجزه داشت و قطعا سرمایه در چنین شرایطی از کشور خارج و به سمت تخلف کشیده می شود.

باتوجه به اینکه نانوایان نسبت به عدم عوض کردن قیمت نان طی چهار سال گذشته اعتراض دارند، معاون وزیر کشاورزی از تصمیم‌گیری جهت اعمال عوض کردن در قیمت نان بعد از ما

فاضلی یادآور شد: چهار سال زیاد کردن قیمت در نان اعمال نشده در حالی که طی این سال ها همه هزینه های تولید نان از جمله آب، برق، گاز، حمل و نقل، دستمزد و غیره زیاد کردن یافته، قیمت نان تغییری نکرده و هزینه آن به دوش نانوایان افتاده هست؛ بنابراین مشخص است این صنف به سمت تخلف کشیده می شوند.

در این زمینه یزدان سیف – معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی کشور عزیزمان ایران – با حضور در ایسنا در پاسخ به اینکه چه تصمیمی جهت قیمت نان گرفته می شود؟ گفت: تصمیم گیری جهت قیمت نان در شورای ساماندهی گندم، آرد و نان مطرح شده است و به نظر می رسد بعد از ماه رمضان در مورد این مسئله تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: قطعا تغییراتی در قیمت نان رخ می دهد ولی ممکن است تصمیمات دیگری گرفته شود و زیاد کردن قیمتی در این زمینه نداشته باشیم. به عنوان مثال ممکن است نوع نان، وزن نان یا قیمت گندم و آرد با تغییراتی مواجه شود که قیمت این محصول استراتژیک و قوت غالب مردم عوض کردن نکند. از سوی دیگر نیز احتمال دارد که قیمت نان زیاد کردن یابد ولی چیزی که به طور قطع می توان گفت این است که تصمیم گیری در این زمینه به بعد از ماه رمضان موکول شده است است.

تصمیم‌گیری راجع به قیمت نان، بعد از ماه رمضان

واژه های کلیدی: ایران | ماه رمضان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : topsblog