تاپس بلاگ

گت بلاگز عکس خبری تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

پانزدهمین مراسم بزرگداشت پیوند اعضاء (جشن نفس) دوشنبه شب با حضور خانواده های اهدا کننده و گیرنده عضو و همچنین جمعی از بازیگران و صورت های معروف در بوستان نفس در

تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

عبارات مهم : ثریا قاسمی

پانزدهمین مراسم بزرگداشت پیوند اعضاء (جشن نفس) دوشنبه شب با حضور خانواده های اهدا کننده و گیرنده عضو و همچنین جمعی از بازیگران و صورت های معروف در بوستان نفس در منطقه گلابدره پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

پانزدهمین مراسم بزرگداشت پیوند اعضاء (جشن نفس) دوشنبه شب با حضور خانواده های اهدا کننده و گیرنده عضو و همچنین جمعی از بازیگران و صورت های معروف در بوستان نفس در

تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

پانزدهمین مراسم بزرگداشت پیوند اعضاء (جشن نفس) دوشنبه شب با حضور خانواده های اهدا کننده و گیرنده عضو و همچنین جمعی از بازیگران و صورت های معروف در بوستان نفس در

تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

ایرنا

واژه های کلیدی: ثریا قاسمی | مرجانه گلچین | مراسم بزرگداشت | عکس خبری

تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

تصاویراز ثریا قاسمی تا مرجانه گلچین در پانزدهمین مراسم خوش حالی نفس

دانلود

نویسنده : topsblog