تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار حوادث با جواب رد دختر مورد علاقه ام، دیوانه‌ شدم / چاقوکشی خواستگار سمج

خواستگار جوان هنگامی که از دختر موردعلاقه‌اش پاسخ منفی شنید، جهت انتقام‌گیری او را با واردآوردن ضربات چاقو زخمی کرد.

چاقوکشی خواستگار سمج: با جواب رد دختر مورد علاقه ام، دیوانه شدم

عبارات مهم : ایران

خواستگار جوان هنگامی که از دختر موردعلاقه اش پاسخ منفی شنید، جهت انتقام گیری او را با واردآوردن ضربات چاقو زخمی کرد.

شرق نوشت:زمان وقوع اتفاق شهروندان تهرانی به پلیس خبر دادند دختر جوانی برابر دانشکده هنر دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران چاقو خورده و زخمی روی زمین افتاده هست. با انتقال دختر جوان به بیمارستان، تحقیقات جهت عامل این حمله شروع شد. با توجه به تحقیقاتی که مأموران از شاهدان عینی انجام دادند، متوجه شدند ضارب، خواستگار دختر جوان بوده و چندین بار هم برابر دانشگاه دیده شده است هست.

با همکاری خانواده دختر جوان و سرنخ هایی که آنها در اختیار مأموران قرار دادند، پسر جوان بازداشت شد. او در اعترافاتش گفت: من با دختر جوان مدت ها رابطه داشتم و با هم دوست بودیم تا اینکه تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. من به همراه خانواده ام به خواستگاری رفتم، ولی نمی دانم چه اتفاقی افتاد که خانواده دختر جوان با اینکه می دانستند ما همدیگر را دوست داریم با ازدواج ما مخالفت کردند و از فردای آن روز هم دیگر دختر جوان با من صحبت نکرد و گفت نمی خواهد با من رابطه داشته باشد.

با جواب رد دختر مورد علاقه ام، دیوانه‌ شدم / چاقوکشی خواستگار سمج

متهم گفت: چندبار برابر دانشگاه رفتم تا او را ببینم، ولی هربار با بی محلی از من می خواست که بروم. آن قدر عصبی و ناراحت شدم که کنترل خودم را از دست دادم و روز اتفاق او را با چاقو زدم، ولی حالا از کارم پشیمان هستم. با توجه به اینکه دختر جوان از فوت نجات پیدا کرده بود، پرونده به خاطر ضرب وجرح عمدی به دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد.

متهم بعد از محاکمه به زندان و پرداخت دیه محکوم شد، ولی رأی صادره در دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت پیگیری مجدد به دادگاه ارسال شد. پسر جوان روز گذشته یک بار دیگر در دادگاه حاضر شد. او اتهام جرح عمدی به دختر جوان را قبول کرد و گفت: اینکه دختر موردعلاقه ام بدون اینکه دلیلش را بگوید من را رها کرد خیلی آزارم می داد و هیچ توضیحی هم دراین باره به من نمی داد، به همین خاطر کنترل خودم را از دست دادم و درخواست بخشش دارم. با آخر جلسه رسیدگی، هیئت قضات جهت تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند.

واژه های کلیدی: ایران | دادگاه | خانواده | دانشگاه | خواستگار | خواستگاری | اخبار حوادث

دانلود

نویسنده : topsblog