تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خودروسازان می توانند تا ۹٫۶ درصد گران کنند / وزیر صنعت

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زیاد کردن بیش از ۹٫۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست. 

خودروسازان می توانند تا 9.6 درصد گران کنند / وزیر صنعت

وزیر صنعت: خودروسازان می توانند تا ۹٫۶ درصد گران کنند

عبارات مهم : تجارت

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زیاد کردن بیش از ۹٫۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست.

وزیر صنعت: خودروسازان می توانند تا ۹٫۶ درصد گران کنندوزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت بعضی خودروهای داخلی گفت: زیاد کردن بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست.

به گزارش عصرایران به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت بعضی خودروهای داخلی گفت: زیاد کردن بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست.

خودروسازان می توانند تا ۹٫۶ درصد گران کنند / وزیر صنعت

وی افزود: خودروسازان داخلی حق زیاد کردن بیش از این میزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش کنند.

به گفته شریعمتداری، شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد می کند.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زیاد کردن بیش از ۹٫۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست. 

واژه های کلیدی: تجارت | خودروسازان | شریعتمداری | خودروهای داخلی | خودروسازان داخلی | قیمت خودروهای داخلی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : topsblog