تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر ، استفاده از اسب آبی جهت حمل کالسکه!

در تصویر زیر استفاده از اسب آبی جهت حمل ارابه در اوایل قرن بیستم در آمریکا را می بینید.

تصویر ، استفاده از اسب آبی جهت حمل کالسکه!

استفاده از اسب آبی جهت حمل کالسکه! / تصویر

عبارات مهم : تصویر

در تصویر زیر استفاده از اسب آبی جهت حمل ارابه در اوایل قرن بیستم در آمریکا را می بینید.

تصویر ، استفاده از اسب آبی جهت حمل کالسکه!

مشرق

واژه های کلیدی: تصویر | کالسکه | کالسکه | استفاده | استفاده | اخبار گوناگون

دانلود

نویسنده : topsblog