تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت بیکاری کم کردن یافت ، رونمایی از تعداد شاغلان در سال ٩۶

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار سال ١٣٩۶ و بررسی قیمت بیکاری افراد ١٠ ساله و زیاد نشان می‌دهد که ١.١٢ درصد از جمعیت فعال بدون کار بوده‌اند؛ این شاخص، نسبت به سال ١

قیمت بیکاری کم کردن یافت ، رونمایی از تعداد شاغلان در سال ٩۶

رونمایی از تعداد شاغلان در سال ٩۶/ قیمت بیکاری کم کردن یافت

عبارات مهم : جمعیت

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩۶ و بررسی قیمت بیکاری افراد ١٠ ساله و زیاد نشان می دهد که ١.١٢ درصد از جمعیت فعال بدون کار بوده اند؛ این شاخص، نسبت به سال ١٣٩۵، ٠,٣ درصد کم کردن یافته هست.

به گزارش خبرآنلاین، براساس تازه ترین تحلیل های مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩۶، ۴٠,٣ درصد جمعیت ١٠ ساله و زیاد از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات قیمت مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این قیمت نسبت به سال قبل (١٣٩۵)، ٩.٠ درصد زیاد کردن یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ٢۵,٣ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩۶ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات هر سال قیمت بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله نشان می دهد، این قیمت نسبت به سال قبل۶.٠ درصد کم کردن یافته است.

قیمت بیکاری کم کردن یافت ، رونمایی از تعداد شاغلان در سال ٩۶

تعداد شاغلین در سال ١٣٩۶ به ٢٣ میلیون و ٣٧٨ هزار و ۶١٣ نفر رسید که نسبت به سال گذشته ٧٩٠ هزار و ۵۶١ نفر زیاد کردن یافته است.

نسبت اشتغال در سال ١٣٩۶ به ٣۵,۵ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩۵ زیاد کردن یک درصدی داشته است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار سال ١٣٩۶ و بررسی قیمت بیکاری افراد ١٠ ساله و زیاد نشان می‌دهد که ١.١٢ درصد از جمعیت فعال بدون کار بوده‌اند؛ این شاخص، نسبت به سال ١

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در سال ١٣٩۶، ١٠,۴ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت زیاد و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده جهت انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ٨.٣٨ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و زیاد در هفته کار کرده اند.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در سال ١٣٩۶، بخش خدمات با ۵٠,۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود تخصیص داده شده است داده هست. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣٢ درصد و کشاورزی با ۶.١٧ درصد قرار دارند.

قیمت بیکاری کم کردن یافت ، رونمایی از تعداد شاغلان در سال ٩۶

واژه های کلیدی: جمعیت | اشتغال | بیکاری | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : topsblog