تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصاویر) + طوفان شن یزد را با خود برد (

ریزگردها و گرد و غبار نفس یزد را به شماره انداخت به گونه‌ای که دید در بعضی نقاط یزد به کمتر از ۱۰ متر رسید.

تصاویر) + طوفان شن یزد را با خود برد (

طوفان شن یزد را با خود برد (+تصاویر)

عبارات مهم : آسمان

ریزگردها و گرد و غبار نفس یزد را به شماره انداخت به گونه ای که دید در بعضی نقاط یزد به کمتر از ۱۰ متر رسید.

به گزارش تسنیم، طوفان و گزد و غبار کا از عصر امروز شروع شده است بود دقایقی قبل آسمان یزد را به صورت کامل پوشاند به گونه ای که دید در بعضی نقاط یزد به کمتر از ۱۰ متر رسید.

تصاویر) + طوفان شن یزد را با خود برد (

در حال حاضر اوضاع هوای یزد جهت تمام گروه های سنی کاملا ناسالم است.

ریزگردها و گرد و غبار نفس یزد را به شماره انداخت به گونه‌ای که دید در بعضی نقاط یزد به کمتر از ۱۰ متر رسید.

واژه های کلیدی: آسمان | طوفان | اخبار اجتماعی

تصاویر) + طوفان شن یزد را با خود برد (

تصاویر) + طوفان شن یزد را با خود برد (

دانلود

نویسنده : topsblog