تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی با مزاحمان برخورد می‌کنیم ، با مراسم خوش حالی چهارشنبه آخر سال مخالف نیستیم

معاون امنیتی استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه ما مخالفتی با برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال نداریم و اگر این مراسم به صورت معمول و آنچه در چ

با مزاحمان برخورد می‌کنیم ، با مراسم خوش حالی چهارشنبه آخر سال مخالف نیستیم

با مراسم خوش حالی چهارشنبه آخر سال مخالف نیستیم/ با مزاحمان برخورد می کنیم

عبارات مهم : برخورد

معاون امنیتی استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه ما مخالفتی با برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال نداریم و اگر این مراسم به صورت معمول و آنچه در چند دهه اخیر برگزار شده، برگزار شود حتی همکاری می کنیم، گفت: ولی با کسانی که دنبال قانون شکنی کرده یا جهت دیگران مزاحمت ایجاد کنند و امنیت شهر را به خطر بیندازند برخورد می کنیم.

محسن همدانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه نگاه ما به مراسم چهارشنبه آخر سال یا به قولی چهارشنبه سوری که در استفاده از این واژه اختلاف نظر وجود دارد، نگاه امنیتی نیست که دلواپس آن باشیم، اظهار کرد: اگر در نظر بگیریم این مراسم یک رسم ملی و دیرینه است و یک هیجان اجتماعی بر اساس سنت و جامعه ایرانی هست، به آن نگاه امنیتی نمی کنیم. ما معتقدیم اگر این مراسم درست اجرا شود هیچ نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: در صورت برگزاری درست این مراسم نه تنها نگرانی وجود ندارد بلکه می توانیم در این زمینه هم برنامه ارائه کنیم البته نگرانی ها به خاطر این است که این مراسم از مسیر خود خارج شده است هست. در دو، سه دهه اخیر اگر صدای ترقه ای هم بود شعاع آن به ۲۰ یا ۵۰ متر هم نمی رسید و هیچ کس هم دلواپس نوع شادمانی نبود. امنیتی شدن یا دلواپس شدن بابت این مراسم عللی دارد و آن هم به خاطر ایجاد انحراف در این مراسم است.

همدانی ادامه داد: مردم آزاری، انفجار ترقه ها در اماکن مسکونی بین خودروها و ایجاد مزاحمت جهت افراد مسن، بیماران، فرزند ها و زنان باردار، مصداق دیگر آزاری بوده و غیرقابل تحمل هست. ما با اصل برگزاری این مراسم مخالفتی نداریم و اصل این مراسم قابل احترام است ولی اینکه ابزار و آلات خاصی در شهر منفجر شده است و شعاع ترکش داشته باشد و صدای مهیبی بدهد قابل قبول نیست و با این کارها برخورد می شود. این کارها که شادمانی نیست و نوعی انحراف در برگزاری این مراسم محسوب شده است و با آن مخالفت می کنیم و اجازه نمی دهیم عده ای شهر را به آشوب بکشانند.

معاون امنیتی استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه از همه امکانات خود جهت برخورد با این اتفاقات استفاده می کنیم، گفت: ما قائل به سختگیری یا بازداشت شهروندان نیستیم ولی می خواهیم امنیت را جهت کل جامعه تامین کنیم. اگر هم نظرخواهی انجام شود عامه مردم نمی پسندند این شلوغ کاری ها انجام شود. مردم عموما خواستار شادمانی مثل سه، چهار دهه گذشته هستند. اگر این شادمانی ها مثل گذشته برگزار شود ما حتی تمهیداتی جهت آن در نظر می گیریم و زمین هایی را فراهم می کنیم تا این مراسم آنجا برگزار شود ولی هنگامی که عده ای قانون گریزی می کنند نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی وارد می شوند.

همدانی خاطرنشان کرد: اینکه بعضی ها مثل ضد انقلاب و ری استارت دنبال سوء استفاده باشندو خواسته باشند از آب گل آلود ماهی بگیرند و بعد بگویند ما این کارها را کردیم، حرف سخیف، فرزند گانه و نخ نما شده است ای هست. ما از روزهای گذشته کسانی که ممکن است فریب خورده و ایجاد خطر کنند را احضار کرده و با آنها اتمام حجت کردیم. البته می توانستیم مانع تردد آنها در سطح شهر شویم ولی این کار را نکردیم و با آنها اتمام حجت کردیم که اقدامی نکنند که موجب نگرانی دیگران شوند و پرونده خود را سنگین تر کنند که ارشاد این افراد بسیار موثر بود.

وی با بیان اینکه اگر جایی ببینیم عنادی وجود دارد از احکام قضایی استفاده می کنیم، تصریح کرد: نگاه ما مدارا و همکاری جهت برگزاری مراسم امشب است ولی اگر بعضی کارها موجب شود امنیت به خطر بیفتد وظیفه هر دستگاه مسئول تامین امنیت جامعه این است که وارد شود و حاکمیت حق دارد از این اتفاقات جلوگیری کند.

با مزاحمان برخورد می‌کنیم ، با مراسم خوش حالی چهارشنبه آخر سال مخالف نیستیم

واژه های کلیدی: برخورد | برگزاری | استفاده | برگزاری مراسم | چهارشنبه سوری | چهارشنبه آخر سال | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : topsblog