تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار حوادث محاکمه دزدی که توبه شکست

سه مجرم سابقه دار که بعد از مصرف شیشه به دزدی از کارگران یک ساختمان نیمه ساز دست زده بودند، دیروز پای میز محاکمه ایستادند. یکی از آنها شش ماه قبل از قصاص رهایی

محاکمه دزدی که توبه شکست

عبارات مهم : زندان

سه مجرم سابقه دار که بعد از مصرف شیشه به دزدی از کارگران یک ساختمان نیمه ساز دست زده بودند، دیروز پای میز محاکمه ایستادند. یکی از آنها شش ماه قبل از قصاص رهایی یافته و دیگری بعد از هشت سال، توبه شکسته بود.

به گزارش جام جم، آذر امسال چهار مرد افغان به پلیس آگاهی رفتند و از دزدان قمه به دست که شبانه به ساختمان نیمه ساز آنها حمله کرده و بعد از کتک زدنشان، پول و گوشی های تلفن همراهشان را دزدی کرده بودند، شکایت کردند.

یکی از آنها به ماموران گفت: من و سه کارگر دیگر از مدتی پیش در ساختمان نیمه ساز کار می کردیم. آن شب خوابیده بودیم که سه مرد قمه به دست برابر در آمدند. آنها با لگد در را شکستند و وارد شدند. سپس ما را کتک زدند و با ترساندن قمه، گوشی های گوشی و چهار میلیون تومان پول نقدی را که همراه داشتیم، دزدی کردند. یکی از مردان خشن را می شناسم. او را مدتی قبل حوالی ساختمان نیمه ساز دیده بودم.

محاکمه دزدی که توبه شکست

به دنبال اطلاعاتی که این مرد به پلیس داد یکی از مجرمان سابقه دار ردیابی و بازداشت شد. افشین ۳۹ساله جرمش را گردن گرفت و دو دوست دیگرش را نیز لو داد. به این ترتیب متهمان دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی توکلی و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستادند.

در ابتدای این جلسه شاکیان به تشریح ماجرا پرداختند و جهت سه متهم اشد مجازات درخواست کردند.

سه مجرم سابقه دار که بعد از مصرف شیشه به دزدی از کارگران یک ساختمان نیمه ساز دست زده بودند، دیروز پای میز محاکمه ایستادند. یکی از آنها شش ماه قبل از قصاص رهایی

سپس افشین که هفت فقره سابقه کیفری در پرونده اش دارد، روبه روی قضات ایستاد و گفت: من و دوستانم از مردان افغان دزدی نکردیم آنها مدتی قبل ۱۹ گرم شیشه از ما خریده بودند، ولی پولش را نمی دادند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم شبانه به ساختمان نیمه ساز برویم و پولمان را از آنها بعد بگیریم.

دومین متهم عبدا… ۳۷ ساله بود که به دفاع پرداخت. وی گفت: ۱۴ سال قبل به خاطر پرسشها ناموسی دست به قتل زدم. ۱۳ سال در زندان ماندم تا این که بالاخره با تلاش زیاد توانستم رضایت اولیای دم را جلب کنم. شش ماه بود از زندان آزاد شده است بودم. آن شب من و دوستانم در منزل افشین مهمان بودیم که بعد از مصرف شیشه افشین پیشنهاد دزدی را مطرح کرد. او قمه به دستمان داد و ما را به ساختمان نیمه ساز برد. قبول دارم مردان افغان را کتک زدیم، ولی فقط گوشی های گوشی آنها را دزدیدیم پولی از آنها دزدی نکردیم.

سومین متهم که اکبر نام دارد هم گفت: به خاطر دزدی شش سال در زندان بودم، ولی توبه کردم. هشت سال زندگی آبرومندی داشتم و هیچ جرمی مرتکب نشدم تا این که آن شب به منزل افشین رفتم. حرف های او بار دیگر مرا وسوسه کرد در دزدی با آنها همراه شوم. من پشیمانم. اشتباه کردم که توبه ام را شکستم.

محاکمه دزدی که توبه شکست

در آخر جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

واژه های کلیدی: زندان | مردان | ساختمان | اخبار حوادث

دانلود

نویسنده : topsblog