تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + قبرستان کانادایی‌ها جهت کفش‌هایشان (

یک عکاس کانادایی در حال عبور از بزرگراه ای در این کشور بود که به این منظره عجیب برخورد کرد. او نقل می کند که از پلیس و اهالی آن منطقه سوالاتی پرسیده که علت این

تصاویر) + قبرستان کانادایی‌ها جهت کفش‌هایشان (

قبرستان کانادایی ها جهت کفش هایشان (+تصاویر)

عبارات مهم : قبرستان

یک عکاس کانادایی در حال عبور از بزرگراه ای در این کشور بود که به این منظره عجیب برخورد کرد. او نقل می کند که از پلیس و اهالی آن منطقه سوالاتی پرسیده که علت این کار چیست، آیا محل اتفاق خاصی بوده هست. پلیس و اهالی منطقه نیز وقوع هرگونه اتفاق ای در این منطقه را تکذیب می کنند.

تصاویر) + قبرستان کانادایی‌ها جهت کفش‌هایشان (

یک عکاس کانادایی در حال عبور از بزرگراه ای در این کشور بود که به این منظره عجیب برخورد کرد. او نقل می کند که از پلیس و اهالی آن منطقه سوالاتی پرسیده که علت این

تصاویر) + قبرستان کانادایی‌ها جهت کفش‌هایشان (

یک عکاس کانادایی در حال عبور از بزرگراه ای در این کشور بود که به این منظره عجیب برخورد کرد. او نقل می کند که از پلیس و اهالی آن منطقه سوالاتی پرسیده که علت این

تصاویر) + قبرستان کانادایی‌ها جهت کفش‌هایشان (

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: قبرستان | قبرستان | اخبار گوناگون

تصاویر) + قبرستان کانادایی‌ها جهت کفش‌هایشان (

تصاویر) + قبرستان کانادایی‌ها جهت کفش‌هایشان (

دانلود

نویسنده : topsblog