تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری «سارق روح » سریالی به دنبال کم کردن آسیب های اجتماعی

تهیه کننده سریال سارق روح گفت: سارق روح پیچیده ترین مجموعه تلویزیونی است که من می شناسم به طوری که در ۲۰ قسمت اول ۱۷۰ لوکیشن و بیش از ۱۰۰ بازیگر داشته است.

«سارق روح » سریالی به دنبال کم کردن آسیب های اجتماعی

«سارق روح » سریالی به دنبال کم کردن آسیب های اجتماعی

عبارات مهم : سریال

تهیه کننده سریال سارق روح گفت: سارق روح پیچیده ترین مجموعه تلویزیونی است که من می شناسم به طوری که در ۲۰ قسمت اول ۱۷۰ لوکیشن و بیش از ۱۰۰ بازیگر داشته است.

ابوالفضل صفری، تهیه کننده سریال “سارق روح” در گفت و گو با میزان راجع به تازه ترین کار خود گفت: سریال “سارق روح” به علت اهمیت موضوعی که جهت معاونت سیما دارد همزمان از دو شبکه سه و پنج روی آنتن می رود.

وی به همین جهت افزود: به علت نگاه عمیقی که سریال سارق روح در کم کردن آسیب های اجتماعی دارد، چهار فصل از آن طراحی شد که چند قسمت از فصل اول آن طی چند هفته گذشته روی آنتن رفته است.

صفری با بیان اینکه پژوهش و نگارش سارق روح حدود دو سال به طول انجامید، افزود: یک سری از پرونده های مربوط به آسیب ها و بحران ها با تکثر و تعددی که داشتند مورد پژوهش اساتید دانشگاه و سپس مورد بحث با مشاوران متفاوت قرار داده شد که در نهایت به مرحله نگارش رسید. این فیلمنامه اساسا درصدد پرسشها مربوط به فرقه های ضاله نیست بلکه نشانه کم کردن آسیب های اجتماعی با مباحث متفاوت و تازه است.

وی ادامه داد: خالق این طرح در این فیلمنامه ما نبوده ایم چون تا پیش از تولید این سریال، چنین موضوعاتی در کلاس های متفاوت دانشگاه ها نیز بحث و بررسی می شد این پروژه حول یک تیم پژوهشی و امنیتی به آخر رسیده است.

«سارق روح » سریالی به دنبال کم کردن آسیب های اجتماعی

تهیه کننده سریال سارق روح با اشاره به نقطه نظرات مثبت بعد از پخش سریال افزود: اگر این سریال به گفته دیگران تولید خوبی دارد به علت تعامل تیم پرانرژی و هدفمند پروژه هست. سارق روح پیچیده ترین مجموعه تلویزیونی است که من می شناسم به طوری که در ۲۰ قسمت اول ۱۷۰ لوکیشن و بیش از ۱۰۰ بازیگر داشته است.

صفری خاطرنشان کرد: خوشبختانه سریال سارق روح با حمایت کسانی چون کرمی مدیر گروه مرکز نمایشی، زین العابدینی مدیر شبکه ۵ و مشاورانی که ما را کمک کردند تا این مرحله موفق پیش رفته است.

واژه های کلیدی: سریال | سریالی | دانشگاه | تهیه کننده | آسیب های اجتماعی | اخبار فرهنگی و هنری

«سارق روح » سریالی به دنبال کم کردن آسیب های اجتماعی

«سارق روح » سریالی به دنبال کم کردن آسیب های اجتماعی

دانلود

نویسنده : topsblog