تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی تجارت کثیف در تهران!

مسجدجامعی: به اسم ساماندهی، با گورستانهای داخل شهر تجارت می کنند. تجارت قبر در امامزاده های درون شهری تبدیل به تجارت پربازدهی شده است که زیر پوشش ساماندهی، باز

تجارت کثیف در تهران!

تجارت کثیف در تهران!

عبارات مهم : تجارت

مسجدجامعی: به اسم ساماندهی، با گورستانهای داخل شهر تجارت می کنند. تجارت قبر در امامزاده های درون شهری تبدیل به تجارت پربازدهی شده است که زیر پوشش ساماندهی، بازسازی و نوسازی و نظایر آن اجرا می شود و با این عنوان به درآمد می رسند.

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: تجارت | بازسازی | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : topsblog