تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی با حساسیت ویژه‌ای پرسشها رباط کریم را رصد می‌کنیم / استاندار تهران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یکسان با کمیته شهرستان رباط کریم گفت: رباط کریم از حیث رشد جمعیتی شهرستانی خاص در است

با حساسیت ویژه‌ای پرسشها رباط کریم را رصد می‌کنیم / استاندار تهران

استاندار تهران: با حساسیت خاص ای پرسشها رباط کریم را رصد می کنیم

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یکسان با کمیته شهرستان رباط کریم گفت: رباط کریم از حیث رشد جمعیتی شهرستانی خاص در استان است و با حساسیت خاص ای به بررسی و برنامه ریزی جهت رصد این شهرستان خواهیم پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی صبحگاه امروز چهارشنبه ٩اسفند در کارگروه اقتصادی بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یکسان با کمیته برنامه ریزی شهرستان رباط کریم با اشاره به مزیت این شهرستان در بخش صنعت گفت:پیش بینی ما این است که این شهرستان همانند سال های قبل با زیاد کردن قیمت جمعیت روبرو است و باید جهت ایجاد وقت های شغلی در شهرستان برنامه ریزی کنیم.

مقیمی تصمیمات اتخاذ شده است جهت رباط کریم را راهبردی و کلان توصیف کرد و یادآورشد: مصوبات این شورا به عنوان سند راهبردی و توسعه شهرستان تلقی می شوند و باید تمام پرسشها و چالش های این شهرستان از صدر تا ذیل مورد کنکاش قرار گیرند.

با حساسیت ویژه‌ای پرسشها رباط کریم را رصد می‌کنیم / استاندار تهران

وی رشد و زیاد کردن جمعیت در این شهرستان را فرصتی استثنایی جهت زیاد کردن ظرفیت های این شهرستان در بخش صنعت ارزیابی کرد و افزود: تنها در این شهرستان ۵شهرک صنعتی اعم از دولتی و شخصی وجود دارد و باید با برنامه ریزی های دقیق به رشد و توسعه صنعت در این شهرک ها کمک کنیم.

در ابتدای کارگروه اقتصادی ،رییس شرکت صنعت ،معدن و تجارت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ارائه گزارشی جامع از اوضاع واحدهای صنعتی در شهرستان پرند پرداخت و بعضی پرسشها این واحدها را مطرح کرد.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یکسان با کمیته شهرستان رباط کریم گفت: رباط کریم از حیث رشد جمعیتی شهرستانی خاص در است

پیش از این استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران در نوزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در شهرستان پاکدشت برگزار شد،خواستار ارائه گزارشی تحلیلی و جامع در خصوص واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل تا آخر سال ٩۶ از سوی شرکت صنعت، معدن وتجارت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است بود.

کاشت نهال به وسیله استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران در بوستان “ملل” شهرستان رباط کریم

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین در ادامه برنامه های سفر یک روزه به رباط کریم در آستانه روز درختکاری و هفته منابع طبیعی با حضور در بوستان “ملل” یک اصله نهال کاشت.

با حساسیت ویژه‌ای پرسشها رباط کریم را رصد می‌کنیم / استاندار تهران

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : topsblog