تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مریخ روی زمین در بیابان های عمان

بیش از ۲۰۰ دانشمند فضایی از ۲۵ کشور در بیابان های دور افتاده منطقه زفار عمان که از نظر محیطی شباهت زیادی به سطح مریخ دارد در حال طی دوره های آماده سازی هستند تا

مریخ روی زمین در بیابان های عمان

مریخ روی زمین در بیابان های عمان

عبارات مهم : سیاره

بیش از ۲۰۰ دانشمند فضایی از ۲۵ کشور در بیابان های دور افتاده منطقه زفار عمان که از نظر محیطی شباهت زیادی به سطح مریخ دارد در حال طی دوره های آماده سازی هستند تا شاید روزی شانس سفر به این سیاره را بیابند.

مریخ روی زمین در بیابان های عمان

بیش از ۲۰۰ دانشمند فضایی از ۲۵ کشور در بیابان های دور افتاده منطقه زفار عمان که از نظر محیطی شباهت زیادی به سطح مریخ دارد در حال طی دوره های آماده سازی هستند تا

مریخ روی زمین در بیابان های عمان

بیش از ۲۰۰ دانشمند فضایی از ۲۵ کشور در بیابان های دور افتاده منطقه زفار عمان که از نظر محیطی شباهت زیادی به سطح مریخ دارد در حال طی دوره های آماده سازی هستند تا

مریخ روی زمین در بیابان های عمان

مهر

واژه های کلیدی: سیاره | بیابان | دانشمند | اخبار علمی و آموزشی

مریخ روی زمین در بیابان های عمان

مریخ روی زمین در بیابان های عمان

نویسنده : topsblog