تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران جهت کمک به عملیات حفظ صلح آماده است / خوشرو

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل گفت: ایرن جهت کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و نیز اعزام نیروی های نظامی، پلیس و ن

کشور عزیزمان ایران جهت کمک به عملیات حفظ صلح آماده است / خوشرو

خوشرو: کشور عزیزمان ایران جهت کمک به عملیات حفظ صلح آماده است

عبارات مهم : ایران

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل گفت: ایرن جهت کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و نیز اعزام نیروی های نظامی، پلیس و ناظران نظامی به این ماموریت ها آمادگی دارد.

به گزارش ایرنا، غلامعلی خوشرو روز سه شنبه در کمیته خاص حفظ صلح شرکت ملل متحد، افزود: ماموریت های حفظ صلح بایستی با رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصل عدم استفاده از زور بجز در دفاع از خود و با بی طرفی صورت پذیرد.

وی افزود احترام به برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی همه کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها بایستی کاملاً محترم شمرده شود.

کشور عزیزمان ایران جهت کمک به عملیات حفظ صلح آماده است / خوشرو

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: حمایت از غیرنظامیان، مسئولیت اولیه کشورهای میزبان بوده و باید با نشانه پشتیبانی از تلاش های ملی جهت ارتقای حمایت از غیرنظامیان صورت گیرد. در این راستا باید از هرگونه مداخله نظامی بوسیله شرکت ملل متحد یا هر نیروی خارجی دیگر به بهانه حمایت از غیرنظامیان، قویا اجتناب شود.

خوشرو در خصوص عنوان بکارگیری فناوری های نوین جهت جمع آوری اطلاعات در ماموریت های حفظ صلح هم تصریح کرد بکارگیری فناوری های نوین باید با نشانه زیاد کردن ایمنی و امنیت نیروهای حافظ صلح صورت گیرد و در عین حال جنبه های حقوقی استفاده از این فناوری ها بایستی طی فرایندهای مناسب بین دولتی، بررسی شود.

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل گفت: ایرن جهت کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و نیز اعزام نیروی های نظامی، پلیس و ن

وی با اشاره به زیاد کردن موارد تعرضات جنسی به وسیله نیروهای حافظ صلح در بعضی از کشورها اظهار داشت: این عنوان اعتبار شرکت ملل را به شدت خدشه دار کرده و به همین علت مقابله با سوء واکنش‌ها از جمله استثمار و سوء استفاده جنسی از سوی صلحبانان بایستی به عنوان یکی از اولویت های ملل متحد در اجرای عملیات حفظ صلح مورد توجه قرار گیرد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همچنین با تاکید بر اهمیت کارها شرکت ملل متحد در ارتقای حاکمیت قانون در کشورهای درگیر در منازعه اظهار داشت کارها شرکت ملل در این خصوص بایستی با نظر گرفتن حاکمیت ملی و نیز تنوع فرهنگی و شاخصه های هر یک از کشورهای نشانه انجام شود.

واژه های کلیدی: ایران | استفاده | مداخله نظامی | اخبار سیاست خارجی

دانلود

نویسنده : topsblog