تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار حوادث ارسال پیامک‌های غیر اخلاقی جهت خواهر یک دوست در خارج از کشور به قیمت جان برادر تمام شد

ساعت ۲‌بامداد دیروز بازپرس خاص قتل دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران با تماس تلفنی مأموران کلانتری‌۱۴۶ حکیمیه از قتل پسر جوان افغانی با خبر و همراه ت

ارسال پیامک های غیر اخلاقی جهت خواهر یک دوست در خارج از کشور به قیمت جان برادر تمام شد

عبارات مهم : ایران

ساعت ۲ بامداد دیروز بازپرس خاص قتل دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران با تماس تلفنی مأموران کلانتری ۱۴۶ حکیمیه از قتل پسر جوان افغانی با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شد.

رکنا نوشت:تیم جنایی در بیمارستانی در شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران با جسد پسر ۱۸ ساله ای به نام لطیف روبه رو شدند که با ضربه جسم نوک تیزی به قلبش به کام فوت رفته بود. بررسی ها حکایت از این داشت ساعت ۱۲ نیمه شب درگیری خونین بین ۱۲ پسر جوان افغان در ساختمان در حال ساختی حوالی خیابان استخر رخ داده است که در جریان آن یک نفر به قتل رسیده است و پنج نفر هم به شدت زخمی شده است اند.

همچنین مشخص شد قاتل که پسر جوانی به نام رحیم است در این اتفاق به شدت زخمی و تحت درمان قرار دارد.

ارسال پیامک‌های غیر اخلاقی جهت خواهر یک دوست در خارج از کشور به قیمت جان برادر تمام شد

همزمان با ادامه تحقیقات راجع به این اتفاق صبح دیروز پنج نفر از اعضای درگیری خونین جهت تحقیقات به دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شدند.

یکی از متهمان در شرح اتفاق گفت: من و مقتول با هم دوست صمیمی بودیم. مدتی قبل لطیف به من گفت که رحیم جهت خواهرش که در افغانستان زندگی می کند پیامک های غیر اخلاقی می فرستد. لطیف گفت: که چند بار به رحیم هشدار داده بودم که مزاحم خواهرم نشود، ولی فایده ای نداشت و او هر روز جهت خواهرم پیامک می فرستاد. شب اتفاق لطیف تصمیم گرفت از رحیم زهر چشم بگیرد که من و چند نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم در این درگیری کمک لطیف کنیم. ما همگی به محل زندگی رحیم که نگهبان ساختمان در حال ساختی بود، رفتیم .در ساختمان بسته بود به همین علت از روی دیوار وارد ساختمان شدیم. لطیف در همان ابتدا شروع به شکستن شیشه های اتاقک نگهبانی کرد که رحیم همراه چند نفر از دوستانش از اتاقک نگهبانی اش بیرون آمد. همه با هم درگیر شدیم و در حال زد و خورد بودیم که ناگهان رحیم تکه ای شیشه شکسته برداشت و ضربه ای به قلب لطیف زد . درگیری ما ادامه پیدا کرد تا جایی که رحیم و تعدادی از دو طرف درگیری به شدت زخمی شدند.

ساعت ۲‌بامداد دیروز بازپرس خاص قتل دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران با تماس تلفنی مأموران کلانتری‌۱۴۶ حکیمیه از قتل پسر جوان افغانی با خبر و همراه ت

وی ادامه داد: بعد از این ما لطیف را به بیمارستان رساندیم، ولی ساعتی بعد به خاطر خونریزی شدید فوت کرد و طرف برابر هم رحیم را که به شدت زخمی شده است بود به بیمارستان انتقال یافته کردند.

همزمان با ادامه تحقیقات متهمان جهت بازجویی های فنی در اختیار کارآگاهان جنایی قرار گرفتند. قاضی همچنین دستور داد قاتل و افراد زخمی در بیمارستان تحت نظر باشند تا بعد از بهبودی در تحقیقات تخصصی زوایای پنهان این اتفاق برملا شود.

ارسال پیامک‌های غیر اخلاقی جهت خواهر یک دوست در خارج از کشور به قیمت جان برادر تمام شد

واژه های کلیدی: ایران | تحقیقات | ساختمان | اخبار حوادث

دانلود

نویسنده : topsblog