تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ادعاهای مدیر شرکت سیا نابجا و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه آمریکا است / قاسمی

سخنگوی وزارت خارجه بیانات مدیر شرکت سیا را اظهاراتی نابجا و ناموجه و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه و نامشروع ایالات متحده آمریکا ارزیابی و بیان داشت: تکرا

ادعاهای مدیر شرکت سیا نابجا و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه آمریکا است / قاسمی

قاسمی: ادعاهای مدیر شرکت سیا نابجا و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه آمریکا است

عبارات مهم : امنیت

سخنگوی وزارت خارجه بیانات مدیر شرکت سیا را اظهاراتی نابجا و ناموجه و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه و نامشروع ایالات متحده آمریکا ارزیابی و بیان داشت: تکرار این گونه سخنان سخیف صرفا به منظور ایجاد تفرقه میان کشورها و ملت های مسلمان منطقه و نشانگر استمرار زیاده خواهی های آن کشور تلقی می شود.

به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی با محکوم کردن ادعاهای مدیر شرکت سیا اطراف سیاست های منطقه ای کشور عزیزمان ایران گفت: همسایگان همواره اولویت نخست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بوده و خواهند بود و کشور عزیزمان ایران بر اساس اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمامی همسایگان خود احترام گذاشته و با تکیه بر این اصل اساسی که امنیت همسایگان، امنیت منطقه و امنیت ماست، جهت همکاری بیشتر، درک متقابل، تعمیق روابط و همزیستی مسالمت آمیز و تامین امنیت دسته جمعی تمامی کشورهای همسایه و پیرامونی خود آمادگی خود را اعلام و در این مسیر گام های بلندی برداشته و جهت تحقق آن تلاش و ایده های سازنده ای را مطرح کرده است.

ادعاهای مدیر شرکت سیا نابجا و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه آمریکا است / قاسمی

سخنگوی وزارت خارجه بیانات مدیر شرکت سیا را اظهاراتی نابجا و ناموجه و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه و نامشروع ایالات متحده آمریکا ارزیابی و بیان داشت: تکرار این گونه سخنان سخیف صرفا به منظور ایجاد تفرقه میان کشورها و ملت های مسلمان منطقه و نشانگر استمرار زیاده خواهی های آن کشور تلقی می شود.

وی افزود: علی رغم آنچه این مقام آمریکایی قصد القاء آن را دارد، این حضورِ مداخله گرایانه و بی ثبات کننده آمریکا در منطقه و اطراف مرزهای کشور عزیزمان ایران است که نه تنها منافع تمامی کشورهای منطقه را ترساندن می کند، بلکه مانعی جدی بر سر راه نزدیک شدن این کشورها به یکدیگر و آخر دادن به بعضی اختلافات و بحران های موجود از طریق گفت وگو و دیپلماسی هست. بی شک آمریکا کماکان متهم مهم در ایجاد بی ثباتی و رشد افراط گرایی و زیاد کردن خصومت و خشونت و رشد تروریسم در این منطقه و تمام دنیا خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه بیانات مدیر شرکت سیا را اظهاراتی نابجا و ناموجه و نمونه آشکار سیاست های مداخله جویانه و نامشروع ایالات متحده آمریکا ارزیابی و بیان داشت: تکرا

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر، آن را نماد مخالفت ملت بزرگ کشور عزیزمان ایران با سیاست ها و دخالت های چندین دهه ای آمریکا در امور داخلی کشورمان دانست و گفت: مردم کشور عزیزمان ایران و تمامی ملت های منطقه، آمریکا را کشوری متجاوز می دانند که حضورش در منطقه و حمایت پیدا و پنهانش از گروه های تروریستی و اشغالگران و متجاوزین مستبد، ارمغانی جز جنگ، بی ثباتی و ناامنی جهت آنها نداشته است.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | سیاست | کشورها | آمریکا | مقام آمریکایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود

نویسنده : topsblog