تاپس بلاگ

گت بلاگز عکس خبری تصاویر ، سرنوشت زنان زلزله‌زده سرپل‌‌ذهاب

بیش از دو ماه از فاجعه زلزله کرمانشاه می گذرد. این روزها جهت مردم کرمانشاه لبریز از غم و زحمت از دست دادن عزیزان و دارایی ارزش و امید و تلاش جهت بازگشت مجدد به

تصاویر ، سرنوشت زنان زلزله‌زده سرپل‌‌ذهاب

سرنوشت زنان زلزله زده سرپل ذهاب/تصاویر

عبارات مهم : زلزله

بیش از دو ماه از فاجعه زلزله کرمانشاه می گذرد. این روزها جهت مردم کرمانشاه لبریز از غم و زحمت از دست دادن عزیزان و دارایی ارزش و امید و تلاش جهت بازگشت مجدد به زندگی است.

تصاویر ، سرنوشت زنان زلزله‌زده سرپل‌‌ذهاب

بیش از دو ماه از فاجعه زلزله کرمانشاه می گذرد. این روزها جهت مردم کرمانشاه لبریز از غم و زحمت از دست دادن عزیزان و دارایی ارزش و امید و تلاش جهت بازگشت مجدد به

تصاویر ، سرنوشت زنان زلزله‌زده سرپل‌‌ذهاب

بیش از دو ماه از فاجعه زلزله کرمانشاه می گذرد. این روزها جهت مردم کرمانشاه لبریز از غم و زحمت از دست دادن عزیزان و دارایی ارزش و امید و تلاش جهت بازگشت مجدد به

تصاویر ، سرنوشت زنان زلزله‌زده سرپل‌‌ذهاب

ایسنا

واژه های کلیدی: زلزله | زندگی | سرنوشت | کرمانشاه | بازگشت مجدد | عکس خبری

تصاویر ، سرنوشت زنان زلزله‌زده سرپل‌‌ذهاب

تصاویر ، سرنوشت زنان زلزله‌زده سرپل‌‌ذهاب

دانلود

نویسنده : topsblog