تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی رد خبر فوت به علت سرمازدگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران

مدیرکل پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: تاکنون هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به پزشکی قانونی ارجاع نشده است.

رد خبر فوت به علت سرمازدگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران

رد خبر فوت به علت سرمازدگی در تهران

عبارات مهم : اخبار

مدیرکل پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: تاکنون هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به پزشکی قانونی ارجاع نشده است.

به گزارش ایسنا، دکتر مسعود قادی پاشا در تصویر العمل به انتشار بعضی اخبار مبنی بر فوت یک تن به علت سرمازدگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: تا کنون هیچ مورد فوتی ناشی از سرمازدگی به مرکز آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع نشده است.

رد خبر فوت به علت سرمازدگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی با بیان اینکه چنین فوت هایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود، خاطر نشان کرد: بنابراین چنین خبری از سوی پزشکی قانونی تایید نمی شود.

واژه های کلیدی: اخبار | ایران | پزشکی | قانونی | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : topsblog