تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ارز در محدوده قیمت واقعی واقع شده است است ، افزایش قیمت ارز استمرار ندارد

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران اعتقاد است قیمت ارز در آینده با زیاد کردن قیمت روبرو نخواهد بود و در حال حاضر ارز در محدوده قیمت واقعی خود قرار دارد.

ارز در محدوده قیمت واقعی واقع شده است است ، افزایش قیمت ارز استمرار ندارد

افزایش قیمت ارز استمرار ندارد/ ارز در محدوده قیمت واقعی واقع شده است است

عبارات مهم : بازار

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران اعتقاد است قیمت ارز در آینده با زیاد کردن قیمت روبرو نخواهد بود و در حال حاضر ارز در محدوده قیمت واقعی خود قرار دارد.

حسین سلاح ورزی در گفت وگو با ایسنا، گفت: آینده نگری من در مورد آینده قیمت ارز این است که زیاد کردن قیمت ارز استمرار زیادی نخواهد داشت.

ارز در محدوده قیمت واقعی واقع شده است است ، افزایش قیمت ارز استمرار ندارد

وی افزود: بخشی از این زیاد کردن یکباره قیمت ارز ناشی از زیاد کردن تقاضا بود و تحت تاثیر اثرات روانی به وجود آمده قیمت ارز اوج رفته بود. فعلا ارز رشد خودش را کرده است و اکنون به نظر می رسد سیر صعودی ادامه داری نخواهد داشت.

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: قیمت واقعی ارز همین قیمت فعلی در بازار است یعنی حدود ۴۵۰۰ تومان. تجربه و همه تئوری ها نشان داده است که قیمت واقعی ارز را بازار تعیین می کند. به نظر می رسد در حال حاضر ارز در محدوده قیمت واقعی اش باشد.

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران اعتقاد است قیمت ارز در آینده با زیاد کردن قیمت روبرو نخواهد بود و در حال حاضر ارز در محدوده قیمت واقعی خود قرار دارد.

به گزارش ایسنا، قیمت دلار از حدود یک ماه گذشته با روند صعودی محسوسی در بازار آزاد مواجه شد و در هفته های اخیر از مرز ۴۷۰۰ تومان هم عبور کرد ولی بعد از صحبت های مدیر جمهوری مبنی بر تعدیل قیمت ارز و صحبت های مدیر کل بانک مرکزی که از مردم درخواست کرد که دلار نخرند قیمت دلار پایین آمد و در روزهای اخیر بین ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان در بازار عرضه می شود.

واژه های کلیدی: بازار | بازرگانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : topsblog