تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هنگامی که رییس جمهور از زیاد کردن قیمت ازر «مکدر» می شود (طنز)

قانون | روزنامه | رییس جمهور | اخبار اقتصادی و بازرگانی

هنگامی که رییس جمهور از زیاد کردن قیمت ازر «مکدر» می شود (طنز)

هنگامی که رییس جمهور از زیاد کردن قیمت ازر «مکدر» می شود (طنز)

عبارات مهم : قانون

ضمیمه طنز روزنامه قانون، طنز زیر را منتشر کرده است.

هنگامی که رییس جمهور از زیاد کردن قیمت ازر «مکدر» می شود (طنز)

واژه های کلیدی: قانون | روزنامه | رییس جمهور | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : topsblog