تاپس بلاگ

گت بلاگز عکس خبری تصاویر ، کارمندانی که علیه سیاست‌های دولت فرانسه به خیابان آمدند.

به گزارش خبرآنلاین، گروهی از کارکنان بخش دولتی فرانسه که نسبت به اصلاحات دولت، برنامه های امانوئل مکرون و برنامه اخراج ۱۲۰ هزار کارمند اعتراض داشتند در خیابان ه

تصاویر ، کارمندانی که علیه سیاست‌های دولت فرانسه به خیابان آمدند.

کارمندانی که علیه سیاست های دولت فرانسه به خیابان آمدند./تصاویر

عبارات مهم : کارمند

به گزارش خبرآنلاین، گروهی از کارکنان بخش دولتی فرانسه که نسبت به اصلاحات دولت، برنامه های امانوئل مکرون و برنامه اخراج ۱۲۰ هزار کارمند اعتراض داشتند در خیابان ها دست به تظاهرات زدند.

تصاویر ، کارمندانی که علیه سیاست‌های دولت فرانسه به خیابان آمدند.

به گزارش خبرآنلاین، گروهی از کارکنان بخش دولتی فرانسه که نسبت به اصلاحات دولت، برنامه های امانوئل مکرون و برنامه اخراج ۱۲۰ هزار کارمند اعتراض داشتند در خیابان ه

تصاویر ، کارمندانی که علیه سیاست‌های دولت فرانسه به خیابان آمدند.

به گزارش خبرآنلاین، گروهی از کارکنان بخش دولتی فرانسه که نسبت به اصلاحات دولت، برنامه های امانوئل مکرون و برنامه اخراج ۱۲۰ هزار کارمند اعتراض داشتند در خیابان ه

تصاویر ، کارمندانی که علیه سیاست‌های دولت فرانسه به خیابان آمدند.

واژه های کلیدی: کارمند | اعتراض | برنامه | خیابان | فرانسه | کارمند | تظاهرات | عکس خبری

تصاویر ، کارمندانی که علیه سیاست‌های دولت فرانسه به خیابان آمدند.

تصاویر ، کارمندانی که علیه سیاست‌های دولت فرانسه به خیابان آمدند.

دانلود

نویسنده : topsblog