تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۱۸ مهرماه، ادامه پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش کهریزک

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح الامینی از برگزاری جلسه پیگیری به پرونده سعید مرتضوی در تاریخ ۱۸مهرماه در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر د

18 مهرماه، ادامه پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش کهریزک

۱۸ مهرماه، ادامه پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش کهریزک

عبارات مهم : ایران

وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی از برگزاری جلسه پیگیری به پرونده سعید مرتضوی در تاریخ ۱۸مهرماه در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

میرمجید طاهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دادگاه جهت پیگیری به پرونده شکایت عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از قربانیان اتفاق کهریزک، وقت تازه تعیین کرده که ۱۸ مهر ماه وقت پیگیری به اتهام این فرد در رابطه با پرونده کهریزک است.

۱۸ مهرماه، ادامه پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش کهریزک

وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی یادآور شد: جلسه مذکور در ادامه جلسات برگزار شده است قبلی است.

بر اساس این گزارش، میرمجید طاهری هشتم شهریور ماه سال ۹۵ به ایسنا گفته بود که سعید مرتضوی دو پرونده دارد که یکی مربوط به تامین اجتماعی و دیگری در مورد اتفاق کهریزک هست. از آنجا که سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای دم روح الامینی تشکیل شده است بود، تبرئه شد، با اعتراض ما این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح الامینی از برگزاری جلسه پیگیری به پرونده سعید مرتضوی در تاریخ ۱۸مهرماه در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر د

وی با بیان اینکه از آنجا که حکم صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده، مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور هست، گفت: دیوان عالی هم این پرونده را جهت پیگیری مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع داده است و بر همین اساس جلسه پیگیری به پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با اتفاق کهریزک، نهم شهریور ماه در شعبه ۲۲ برگزار می شود.

جلسه نخست پیگیری به پرونده سعید مرتضوی در رابطه با اتفاق کهریزک روز سه شنبه – نهم شهریورماه سال ۹۵ – در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار و تا ساعت ۱۴ به طول انجامید. میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی بعد از آخر جلسه به خبرنگار ایسنا گفت: ما و سعید مرتضوی در این جلسه دفاعیات مان را انجام دادیم؛ البته دفاعیات همچنان ادامه دارد.

سعید مرتضوی نیز بعد از آخر جلسه رسیدگی، بدون حضور در جمع خبرنگاران دادگاه تجدیدنظر را ترک کرد.

۱۸ مهرماه، ادامه پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش کهریزک

دومین جلسه پیگیری به پرونده «سعید مرتضوی» در ارتباط با اتفاق کهریزک روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه ۹۵ در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد. در این جلسه سعید مرتضوی دادستان سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران با ارائه نامه ای خطاب به ریاست دادگاه و هیأت قضایی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از وقایع پیش آمده در تیر ماه سال ۸۸ ابراز شرمندگی کرد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | دادگاه | کهریزک | استان تهران | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : topsblog