تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار بین الملل اسلام یک دین نیست ایدئولوژی خطرناک است! / ما وقت ۳۰۰ ساله جهت اصلاح اسلام ندار

فیلدرز: ۱۱ درصد از جمعیت مسلمان ساکن هلند حاضرند جهت دینشان دست به خشونت بزنند . این رقم حدود ۱۱۰ هزار نفر می شود که دوبرابر تعداد نیروهای ارتش هلند است. 

اسلام یک دین نیست ایدئولوژی خطرناک است! / ما وقت 300 ساله جهت اصلاح اسلام ندار

سیاستمدار راست افراطی هلند: اسلام یک دین نیست ایدئولوژی خطرناک است! / ما وقت ۳۰۰ ساله جهت اصلاح اسلام نداریم!

عبارات مهم : اسلام

فیلدرز: ۱۱ درصد از جمعیت مسلمان ساکن هلند حاضرند جهت دینشان دست به خشونت بزنند . این رقم حدود ۱۱۰ هزار نفر می شود که دوبرابر تعداد نیروهای ارتش هلند هست.

“خرت فیلدرز” سیاستمدار راست افراطی هلند در مصاحبه ای با روزنامه ” دیلی تلگراف” اظهاراتی جنجالی و موهن علیه اسلام گفته است.

اسلام یک دین نیست ایدئولوژی خطرناک است! / ما وقت ۳۰۰ ساله جهت اصلاح اسلام ندار

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، این سیاستمدار اسلام ستیز هلندی با درخواست خارج کردن اسلام از ادیان در شمول آزادی ادیان تضمین شده است در قانون اساسی هلند، مدعی شد اسلام یک دین نیست بلکه یک ایدئولوژی تمامیت خواهانه است که لباس دین بر تن دارد!

این سیاستمدار اسلام ستیز هلندی که سابقه بیانات جنجالی و موهنی علیه اسلام و مسلمانان دارد گفته است:” اسلام دین نیست بلکه یک ایدئولوژی تمامیت خواهانه و خطرناک است که باید از شمول ادیان تحت تضمین آزادی ادیان در قانون اساسی هلند، خارج شود.

فیلدرز: ۱۱ درصد از جمعیت مسلمان ساکن هلند حاضرند جهت دینشان دست به خشونت بزنند . این رقم حدود ۱۱۰ هزار نفر می شود که دوبرابر تعداد نیروهای ارتش هلند است. 

او در این مصاحبه گفته است:” نتیجه های تحقیقات نشان می دهد ۱۱درصد از جمعیت مسلمان ساکن هلند حاضرند جهت دینشان دست به خشونت بزنند . این رقم حدود ۱۱۰ هزار نفر می شود که دوبرابر تعداد نیروهای ارتش هلند است.

او در ادامه ادعاهای خود علیه اسلام گفته است:” بر اساس قرآن اسلام میانه رو معنایی ندارد. من شخصا اعتقاد دارم مسلمان میانه رو و افراطی داریم ولی اسلام دوگونه نداریم. تنها یک اسلام وجود دارد. اسلامی که امکان اصلاح در آن وجود ندارد و حتی اگر این امکان هم وجود داشته باشد ما نمی توانیم ۱۵۰ یا ۳۰۰ سال منتظر اصلاحش بمانیم. من اعتقاد دارم چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.

فیلدرز رهبر حزب راست افراطی ” جهت آزادی” (PVV) در هلند است که در انتخابات سراسری امسال در هلند موفق شد ۲۰ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد و به دومین حزب بزرگ هلند تبدیل شد.

اسلام یک دین نیست ایدئولوژی خطرناک است! / ما وقت ۳۰۰ ساله جهت اصلاح اسلام ندار

حزب متبوع این سیاستمدار هلندی خواهان اخراج پناهجویان مسلمان از هلند و تعطیلی مساجد و ممنوع کردن قرآن در هلند هست. این حزب راست افراطی هلند، اسلام را منبع ترور و خشونت می داند!

واژه های کلیدی: اسلام | خشونت | اسلامی | مسلمانان | اخبار بین الملل

دانلود

نویسنده : topsblog