تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی صلاح ژنتیکی مورچه‌ها جهت نخستین بار

دو تیم تحقیقاتی مستقل در دانشگاه نیویورک و دانشگاه راکفلر موفق شدند تا مورچه‌ها را به صورت ژنتیکی اصلاح کنند.

صلاح ژنتیکی مورچه‌ها جهت نخستین بار

صلاح ژنتیکی مورچه ها جهت نخستین بار

عبارات مهم : مورچه

دو تیم تحقیقاتی مستقل در دانشگاه نیویورک و دانشگاه راکفلر موفق شدند تا مورچه ها را به صورت ژنتیکی اصلاح کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فاکس نیوز، زیست شناسان سال ها تلاش کرده اند تا بتوانند ژنتیک موجودات زنده را عوض کردن بدهند که در این مورد می توان به موش ها و مگس میوه اشاره کرد، ولی به علت پیچیده بودن تناوب زندگی مورچه ها، انجام این کار بر روی این موجودات تاکنون میسر نشده بود.

صلاح ژنتیکی مورچه‌ها جهت نخستین بار

دو تیم تحقیقاتی به صورت مجزا بر روی از بین بردن ژن مورچه ها کار کرده اند و نتیجه های این دو پژوهش در مجله Cell انتشار یافته هست. در کنار این دو پژوهش همچنین یک مطالعه دیگر انجام شد که واکنش‌ها مورچه ها را با استفاده از هورمون مغز حشرات عوض کردن دادند.

“کلود دسپلن”، متخصص زیست شناسی دانشگاه نیویورک و نویسنده یکی از مطالعات گفت: این مورچه ها “اولین موجودات جهش یافته از حشرات اجتماعی” هستند.

دو تیم تحقیقاتی مستقل در دانشگاه نیویورک و دانشگاه راکفلر موفق شدند تا مورچه‌ها را به صورت ژنتیکی اصلاح کنند.

هر دو گروه تحقیقاتی از یک روش مشابه جهت عوض کردن ژنتیکی مورچه های مهاجم کلونال استفاده کردند. آنها با استفاده از تکنیک ” کریسپر” CRISPR-Cas9) ) و با استفاده از مولکول های باکتریایی که مانند قیچی عمل کرده و ژن ها را جدا می کند، جزء مهمی از گیرنده های بوی مورچه را نشانه قرار داده و از بین بردند.

حس بویایی در مورچه ها یک ابزار بسیار مهم جهت برقراری ارتباط بوده و به آنها کمک زیادی می کند. به همین علت نشانه محققان این پژوهش این بود تا ببینند که با نشانه قرار دادن این شاخصه مهم، چه اتفاقی جهت این موجودات می افتد.

صلاح ژنتیکی مورچه‌ها جهت نخستین بار

آنها در این پژوهش، یک ژن به نام orco) )را سرکوب کردند تا ببینند بدون وجود این گیرنده ها و بعد از اینکه این موجودات به کلونی خود وارد می شوند، چگونه به برقراری ارتباط می پردازند.

محققان مشاهده کردند که بعد از ورود این مورچه ها به کلونی، واکنش‌ها آنها به نحوه چشمگیری عوض کردن کرد و آنها به این طرف و آنطرف رفته و حتی غذا نمی خوردند.

دو تیم تحقیقاتی مستقل در دانشگاه نیویورک و دانشگاه راکفلر موفق شدند تا مورچه‌ها را به صورت ژنتیکی اصلاح کنند.

این مورچه های مهاجم کلونال که عوض کردن ژنتیکی یافته بودند، در وقت ورود به کلونی خود دیگر توانایی تشخیص فرومون ها را نداشته و به همین علت نمی توانستند به اجتماع دوستان خود وارد شوند.

صلاح ژنتیکی مورچه‌ها جهت نخستین بار

فِرومون(Pheromone) خبر دهنده ای است که اعضای یک گروه خاص از گیاه های یا جانوران را جنبش می کنند. به طور معمول این فرومون ها باعث تجمع این موجودات می شود و عدم تشخیص آنها، این موجودات را منزوی می کند و از آنجایی که این توانایی در آنها از بین رفته، آنها از جمع دور مانده و به تنهایی شروع به پرسه زدن می کنند.

اکنون که دانشمندان می دانند که می توان واکنش‌ها این موجودات را با استفاده از طریق ژن هایشان عوض کردن دهند، قصد دارند تا در پژوهش های آینده خود نحوه استفاده از این روش جهت درمان رفتارهای ضد اجتماعی در انسان ها مانند شیزوفرنی و افسردگی استفاده کنند.

واژه های کلیدی: مورچه | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

صلاح ژنتیکی مورچه‌ها جهت نخستین بار

صلاح ژنتیکی مورچه‌ها جهت نخستین بار

دانلود

نویسنده : topsblog