تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دانشمندان با دی ان ای رایانه را هک کردند

دانشمندان جهت نخستین بار توانستند با قرار دادن بد افزار در دی ان ای، رایانه را هک کنند. 

دانشمندان با دی ان ای رایانه را هک کردند

دانشمندان با دی ان ای رایانه را هک کردند

عبارات مهم : افزار

دانشمندان جهت نخستین بار توانستند با قرار دادن بد افزار در دی ان ای، رایانه را هک کنند.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل دانشمندان توانسته اند جهت نخستین بار یک شاخه از دی ان ای را سنتز و سپس با کمک آن رایانه ای را هک کنند.

دانشمندان با دی ان ای رایانه را هک کردند

به عبارت دیگر آنها بد افزار را در یک ژن کدگذاری کردند و سپس با کمک آن بر رایانه هایی مسلط شدند که کدهای دی ان ای را تحلیل می کرد.

دانشمندان هشدار داده اند احتمالا مجرمان سایبری می توانند با استفاده از نمونه های تقلبی خون یا آب دهان اطلاعات را از آزمایشگاه های جنایی پلیس بدزدند، رایانه های دانشگاه ها را هک کنند یا حتی فایل های ژنوم محققان را آلوده کنند.

دانشمندان جهت نخستین بار توانستند با قرار دادن بد افزار در دی ان ای، رایانه را هک کنند. 

این بدافزار زیستی به وسیله کارشناسان دانشگاه واشنگتن در سیاتل ساخته شده است اند. این گروه ادعا می کند این نخستین بدافزار مبتنی بر دی ان ای است.

محققان جهت انجام عملیات هک رایانه، بدافزاری را در بخش کوچکی از دی ان ای رمزگذاری کردند. سپس در یک ماشین توالی دهنده دی ان ای آن را به یک کد دیجیتال تبدیل کردند. در مرحله بعد آنها توانستند به کمک بدافزار رایانه ای پردازش اطلاعات ژنتیک را کنترل کنند.

واژه های کلیدی: افزار | رایانه | محققان | افزاری | رایانه | بدافزار | اطلاعات | دانشگاه | دانشمندان

دانلود

نویسنده : topsblog