تاپس بلاگ

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات توضیحات مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حکم توقی

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حکم توقیف اموال کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: رای صادره مربوط به دادگاه نیست و این رای مربوط

توضیحات مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حکم توقی

توضیحات مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حکم توقیف اموال کلوب نفت تهران

عبارات مهم : ایران

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حکم توقیف اموال کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: رای صادره مربوط به دادگاه نیست و این رای مربوط به هیئت تشخیص حل اختلاف کار است.

غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با میزان راجع به حکم توقیف اموال کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: رای صادره مربوط به دادگاه نیست و این رای مربوط به هیئت تشخیص حل اختلاف کار است.

توضیحات مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حکم توقی

وی افزود: شخصی به عنوان نیروی قرارداد کارگری در مجموعه کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران کار می کرده است و ادعا کرده که حق و حقوقش پرداخت نشده است لذا به هیئت های تشخیص حل اختلاف کار شکایت کرده است.

این مقام قضایی با بیان اینکه پرونده در هیئت مربوطه پیگیری و رای به نفع این فرد صادر شده است است اضافه کرد: مجموع این مبلغ بابت دستمزد این فرد هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده هست، برابر قانون، آراء هیئت های تشخیص حل اختلاف کار را دادگستری اجرا می کند که در این مورد اجراییه صادر و کلوب نفت به پرداخت هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محکوم شده است است.

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به حکم توقیف اموال کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: رای صادره مربوط به دادگاه نیست و این رای مربوط

اسماعیلی افزود: با توجه به صدور اخطاریه و عدم پرداخت مبلغ مورد نظر، طی نامه ای اموال کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران به میزان مبلغ مندرج در رای هیئت توقیف شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | اختلاف | دادگستری | رئیس کل دادگستری | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود

نویسنده : topsblog